Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.molcarecords.com je spoločnosť: Môlča records s.r.o.(predávajúci), IČO: 47426411, zapísaný v Obchodnom registri vložka číslo: 25006/S. Predávajúci je oprávnený jednostranne a bez akýchkoľvek sankcií od uzatvorenej objednávky odstúpiť, a to z prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru.

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že cena tovaru bude vždy zodpovedať cene, ktorá je uvedená v internetovom katalógu, platnom v čase objednania tovaru. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH v zákonnej sadzbe a všetkými ďalšími poplatkami (v nákupnom košíku). Táto celková cena bude tiež uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.


Kupujúci je povinný za objednaný tovar zaplatiť.